نقش زن
بخش: برای فردا
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 14 خرداد 1389
2010-06-04
در برنامه ی این هفته ی "برای فردا" سنا به همراه میهمانان برنامه ،نادیا ریاضتی و دکتر بهروز ثابت به مناسبت روز زن در ایران، در ارتباط با خصوصیاتی که ماهیت زنان را در جوامع مختلف مشخص میکند و همچنین مقام و نقش زنان گفتگو میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13خرداد- 6/3...