وصیت نامه ی حضرت بهاءالله
بخش: برای فردا
مدت: 00:31:43
تاریخ: جمعه, 07 خرداد 1389
2010-05-28
شرح مختصری از حیات حضرت بهاءدر برنامه ی این هفته ی "برای فردا" سنا به همراه میهمان برنامه ،نادیا ریاضتی، شما را بیشتر با مواضیع کتاب عهدی که وصیت نامه ی حضرت بهاءالله میباشد آشنا میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7خرداد- 5/27...