صعود شمس حقیقت
بخش: جستجو
مدت: 00:13:54
تاریخ: جمعه, 07 خرداد 1389
2010-05-28
در این بخش منا ضمن نقل بخشی از خاطرات شرق شناس معروف، ادوارد براون، در مورد تشرفش به حضور حضرت بهاءالله، بخشهایی از وصیت نامه ی آن حضرت را نیز بیان میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7خرداد- 5/27...