برنامۀ 7خرداد- 5/27
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 07 خرداد 1389
2010-05-28
جستجو در تاریخ و نقل بخشی از خاطرات شرق شناس معروف، ادوارد براون- شرح مختصری از تاریخ حیات حضرت بهاءالله- برنامه ی"برای فردا" و آشنایی با کتابُ عهد، وصیت نامه حضرت بهاءالله
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: