بررسی بخشهایی از پیام مورخ 13 فروردین 1389
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:50
تاریخ: جمعه, 31 ارديبهشت 1389
2010-05-21
در این بخش سنا به اتفاق دکتر علی افنان و پگاه پروینی به گفتگو درباره ی پیام بیت العدل اعظم به تاریخ 13 فروردین ماه 1389 میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ30 اردیبهشت- 5/20...