برنامۀ30 اردیبهشت- 5/20
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 31 ارديبهشت 1389
2010-05-21
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی با عنوان "دعوت برای اقدام بين المللی در آستانه ی سومين سال زندانی شدن رهبران جامعه ی بهائيان ايران"- موسیقی، یکی باید کند کاری- گفتگو درباره ی پیام بیت العدل اعظم مورخ 13 فروردین 1389 در برنامه ی "برای فردا"- موسیقی، من عاشق ایرانم-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: