1388در یک نگاه
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:12:02
تاریخ: جمعه, 24 ارديبهشت 1389
2010-05-14
در سال 1388 در جامعه ی بهائی چه گذشت؟ در لینک امروز ایمان نگاهی خواهد داشت به سرخط خبرهایی که در سال گذشته بر وب سایت خبری جامعه ی جهانی بهائی منتشر شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ23 اردیبهشت- 5/13...