تعصب
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:36
تاریخ: جمعه, 17 ارديبهشت 1389
2010-05-07
تعصب چیست و برای رویارویی با آن چه باید کرد؟ دکتر علی افنان و پگاه پروینی در برنامه ی "برای فردا" به بررسی این موضوع میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 اردیبهشت- 5/6...