نقش روحانیت در زندگی جوانان
بخش: جستجو
مدت: 00:29:43
تاریخ: جمعه, 17 ارديبهشت 1389
2010-05-07
چرا مسائل دینی و امور روحانی برای جوانان مسئله ی جذابی نیست؟ در برنامه ی این هفته ی "جستجو" دکتر مرجان داوودی از نقش روحانیت در زندگی جوانان میگوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 اردیبهشت- 5/6...