جانبخش محفلی بود اندر بساط جانان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:02:27
تاریخ: چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1389
2010-04-28
نبیل زرندی تاریخ نگار و شاعر بهائی است که از نزدیک شاهد وقایع ایام رضوان بوده و حال و هوای این روزها را به نظم درآورده. یکی از اشعار ایشان را فارس هدایتی به مناسبت رضوان تقدیم میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 اردیبهشت- 4/29...