بشارات ادیان پیشین
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:16:50
تاریخ: چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1389
2010-04-28
در کتب آسمانی گذشته چه علامتها و بشاراتی به ظهور حضرت بهاءالله داده شده؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 اردیبهشت- 4/29...