تاریخچه و اهمیت رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:37
تاریخ: چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1389
2010-04-28
ارمغان اسدی و فارس هدایتی میهمانان سنا و منا هستند و به مناسبت عید گل از تاریخچه و اهمیت این عید صحبت میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 اردیبهشت- 4/29...