بشنویم از تجربه های صهبا و الست
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:26
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
تاثیر دیانت بهائی و تعالیم آن بر زندگی الست و صهبا چه بوده است؟ با منا و مهمانان جوان او همراه شوید و داستان الست و صهبا را بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21...