مراسم عید رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:48
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
عید رضوان توسط بهائیان جهان چگونه جشن گرفته میشود و مراسم آن چیست؟ با افشین فنائیان و سنا در این بخش همراه می شویم تا از مراسم این عید بشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21...