اهمیت عید رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:00
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
چرا عید رضوان برای بهائیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ گفتگوی سنا و میهمانش افسانه یزدانی را در اینباره می بینیم، همچنین در این بخش دیدار و گفتگوی سنا را با سودابه عابدی -هنرمند عزیزی که گل آرایی برنامه های رضوان را عهده دار بوده- می بینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21...