تجربه های نسیم و احسان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:13
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
گفتگوی منا با جوانان در ارتباط با تاثیر دیانت بهایی در زندگی آنها. در این قسمت از تجربه ها و داستان های نسیم و احسان می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21...