عید رضوان از نظر تاریخی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:08
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
در این بخش میهمان سنا، آقای عامری می باشند، که در ارتباط با عید رضوان از نظر تاریخی توضیحاتی میدهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21...