برنامۀ 1 اردیبهشت- 4/21
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:45
تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1389
2010-04-20
عید رضوان مبارک! همکاران نوین تی وی عید اظهار امر حضرت باب و همچنین اظهار امر حضرت بهاءالله را به همه ی مهرورزان، صلح دوستان و حق پرستان تبریک میگویند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: