نا امیدی
بخش: جستجو
مدت: 00:25:05
تاریخ: جمعه, 27 فروردين 1389
2010-04-16
در این قسمت فرزانه ثابتان -روانشناس- میهمان شاهین در برنامۀ جستجو میباشد و با توجه به ایمیل یکی از بینندگان، راجع به ریشه یابی نا امیدی و حل مشکلاتی که برای جوانان در این زمان وجود دارد گفتگویی انجام میدهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 فروردین- 4/15...