ترگس منجذب
بخش: موسیقی
مدت: 00:21:40
تاریخ: جمعه, 20 فروردين 1389
2010-04-09
در این بخش منا شما را با نرگس منجذب خواننده ای از ازبکستان و فعالیتهای هنری او آشنا میکند،. با ما همراه شوید و گزیده هایی از هنرنمایی ایشان را ببینید!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 فروردین- 4/8...