برنامۀ 19 فروردین- 4/8
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 20 فروردين 1389
2010-04-09
- برنامۀ "برای فردا" و ادامۀ گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین یکی از آثار حضرت بهاءالله- برنامۀ "جستجو" گفتگو با نرگس منجذب خواننده ای از ازبکستان- لیلا و سال جدید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: