نوروز در هندوستان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:59
تاریخ: دوشنبه, 02 فروردين 1389
2010-03-22
گفتگویی با فریدا واحدی و واسنتی شنویو از هندوستان وقسمتهایی ازمراسم جشن نوروز در این کشور
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 فروردین- 3/22...