زندگی روث
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:33
تاریخ: جمعه, 28 اسفند 1388
2010-03-18
روث شاعر و نویسندۀ زن سیاه پوست بهائی از تاثیر دعا در زندگی خودش و علاقه اش به اشعار حافظ و رومی میگوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27اسفند- 3/18...