آزاد باش..
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:04:13
تاریخ: جمعه, 28 اسفند 1388
2010-03-18
آهنگ " Be Free" اجرای دو بانوی جوان تارا الیس و رها لویس است تا وضعیت نابرابری را در سراسر دنیان نشان دهند . "آزاد باش" هدیه ای است به تمام آزاد خواهان دنیا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27اسفند- 3/18...