عدالت
بخش: جستجو
مدت: 00:20:17
تاریخ: جمعه, 21 اسفند 1388
2010-03-12
شاهین و منا میزبان دکتر پیام شیخ عطاری و آنجلا نوبهار هستند و دربارۀ موضوعی پیچیده اما جالب صحبت میکنند. موضوع بحث عدالت الهی است! و اینکه با توجه به عدل خدا چرا به نظر میرسد که شرارت و بی عدالتی در دنیا زیاد است؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20اسفند- 3/11...