برنامۀ 13اسفند- 3/4
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:28:33
تاریخ: جمعه, 14 اسفند 1388
2010-03-05
برنامۀ "جستجو در تاریخ" و مختصری از زندگی ژینوس محمودی- بخش سوم "ره خدمت پوییم" نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای- برنامۀ "برای فردا" و ادامۀ گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین یکی از آثار حضرت بهاءالله- گزارشی کوتاه از "کرسی صلح" در دانشگاه مریلند-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: