مالیات و رشوه
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:06:02
تاریخ: پنجشنبه, 06 اسفند 1388
2010-02-25
لیلا از سیستم اجتماع میگوید، از دموکراسی واقعی، از مالیات و رشوه و فیلم جدیدی دربارۀ دموکراسی که ساخته خودش و شوهرش هست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 اسفند- 2/25...