ره خدمت پوییم-2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:52
تاریخ: پنجشنبه, 06 اسفند 1388
2010-02-25
نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای! به کنفرانسهای تشکیل شده در 41 کشور جهان در گوشه و کنار دنیا سری میزنیم و از تجربیات افراد مختلف در ارتباط با دوره های روحی اشنا میشنویم. سپس سهیلا شهیدی توضیحاتی میدهد که حلقه های مطالعاتی چیست؟ و چه اثری در زندگی افراد دارد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 اسفند- 2/25...