برنامۀ 6 اسفند- 2/25
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:51
تاریخ: پنجشنبه, 06 اسفند 1388
2010-02-25
برنامۀ "برای فردا" و ادامۀ گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین یکی از آثار حضرت بهاءالله- بخش دوم "ره خدمت پوییم" نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای- با لیلا دور دنیا- ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: