کنفرانسهای منطقه ای
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:02:59
تاریخ: جمعه, 30 بهمن 1388
2010-02-19
آیا مایلید که بدانید: علت تشکیل کنفرانسهای منطقه ای چیست؟ نقشه پنج ساله و اهداف آن چه میباشد؟ اقدامات بهائیان در سراسر دنیا چه می باشد؟ در این بخش سهیلا شهیدی به توضیح نکاتی از این قبیل میپردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/18...