الواح ملوک و سلاطین-3
بخش: برای فردا
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 30 بهمن 1388
2010-02-19
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان ما را با جزئیات و نکات مهمی که در این اثر آمده آشنا میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/18...