آنیتا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:23
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
این فیلم کوتاه داستان "آنیتا" دختر روستایی است که با تلاش و پشتکار به آرزوهایش جامۀ عمل میپوشاند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 بهمن- 2/11...