حضرت باب در مکه
بخش: جستجو
مدت: 00:11:34
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
در بخش "جستجو در تاریخ" منا داستان سفر حضرت باب به مکه را بازگو کرده به تعریف بعضی از وقایع میپردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 بهمن- 2/11...