برنامۀ 22 بهمن- 2/11
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
برنامۀ "برای فردا" و ادامۀ گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین یکی از آثار حضرت بهاءالله- برنامۀ "جستجو در تاریخ" و داستان سفر حضرت باب به مکه- فیلمی کوتاه با عنوان "آنیتا"- "لینک" و معرفی وب سایت سرویس خبری جامعۀ بهائی و مروری بر آخرین خبرها در این وب سایت-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: