الواح ملوک و سلاطین
بخش: برای فردا
مدت: 00:17:09
تاریخ: پنجشنبه, 15 بهمن 1388
2010-02-04
لوح چیست؟ وحی الهی مخصوص چه کسانیست؟ الواح ملوک و سلاطین خطاب به چه کسانی است و در چه زمانی نازل شده است؟ در این برنامه نادیا ریاضتی به پاسخگویی به اینگونه سوالات میپردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 بهمن- 2/4...