گزارشی از همایش گرندکنیون
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:35
تاریخ: جمعه, 09 بهمن 1388
2010-01-28
با سنا همراه میشویم تا گزارشی از بیست و پنجمین همایش گرندکنیون در آریزونا را ببینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 بهمن- 1/28...