رهنور- 1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:41
تاریخ: جمعه, 09 بهمن 1388
2010-01-28
رهنورد- قسمت اول فیلمی از یک جوان محقق را خواهید دید که برای تحقیق در بارۀ آئین بهائی به نقاط مختلف دنیا سفر کرده و نتیجه این تحقیق را با بقیه در میان میگذارد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 بهمن- 1/28...