برنامۀ 8 بهمن- 1/28
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 09 بهمن 1388
2010-01-28
برنامۀ "جستجو در تاریخ" و داستان اظهار امر یا بعثت حضرت باب- "رهنورد" بخش اول فیلمی کوتاه از یک جوان محقق- موسیقی "شکوه زن ایرانی"- لحظه های خوب و بد و معیارهای ما- گزارشی از همایش گرند کنیون در آریزونا موسیقی "ما به دنبال سحر میگردیم"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: