پرونده های قدیمی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:06:27
تاریخ: پنجشنبه, 01 بهمن 1388
2010-01-21
در این برنامه لیلا از پرونده های طبقه بندی شده در ذهن آدمها صحبت میکند و به ما می گوید که از نظر او بلوغ بشر به چه چیزی بستگی دارد!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 بهمن- 1/21...