جوانان و ازدواج- 2
بخش: جستجو
مدت: 00:18:59
تاریخ: پنجشنبه, 01 بهمن 1388
2010-01-21
برنامۀ این هفته جستجو، جوانان و ازدواج می باشد. سهیلا سبحانی میهمان شاهین در این برنامه، مسائل مختلفی را در این زمینه بررسی میکنند. از جمله نقش والدین در ازدواج موفق، اهمیت ارتباط فرزندان با والدین، برنامه ریزی قبل از ازدواج و روابط آزاد دختر و پسر قبل از ازدواج برای یافتن همسر مناسب.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 بهمن- 1/21...