آزادی از دیدگاه دیانت بهائی
بخش: برای فردا
مدت: 00:14:32
تاریخ: پنجشنبه, 01 بهمن 1388
2010-01-21
معنی آزادی چیست و انواع آن کدام است؟ آیا میتوان آزاد بود و پیرو دینی بود؟ در این برنامه سنا به اتفاق دکترعلی افنان و گیسو حقیقت به بررسی این موضوع میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 بهمن- 1/21...