الهام تی وی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:07:25
تاریخ: پنجشنبه, 24 دی 1388
2010-01-14
در برنامۀ " لینک" ایمان سری به ویدئو بلاگ "الهام تی وی" میزند و به معرفی قسمتهای مختلف این ویدئو بلاگ میپردازد. آدرس به روز این تارنما را میتوانید در گزینۀ تارنماها بیابید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 دی- 1/15...