پیام بیت العدل مورخ 20 دی 1388
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:03:26
تاریخ: پنجشنبه, 24 دی 1388
2010-01-14
پیام بیت العدل اعظم مورخ 20 دیماه 1388 خطاب به بهائیان ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 دی- 1/15...