برنامۀ 25 دی- 1/15
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:55
تاریخ: پنجشنبه, 24 دی 1388
2010-01-14
پیام بیت العدل اعظم مورخ 20 دیماه 1388 خطاب به بهائیان ایران- دو خبر از سرویس خبری جامعۀ بهائی- برنامۀ برای فردا و گفتگو با سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی، دکتر فرهاد ثابتان- معرفی وبلاگ ویدئویی "الهام تی وی" در برنامۀ لینک- قطعۀ موسیقی با عنوان "ایران منی"- جوانی یعنی چی؟ فیلمی کوتاه از "جوانان "ایران دوست
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: