جوانان و ازدواج-1
بخش: جستجو
مدت: 00:20:37
تاریخ: جمعه, 11 دی 1388
2010-01-01
آیا تو دوست جوان هم نگران آیندۀ خود هستی؟ آیا موضوع ازدواج و انتخاب همسر مناسب برای تو هم مسئلۀ مبهمی است؟ ایا منظور از آمادگی برای ازدواج آمادگی مالی است یا اخلاقی؟ آیا مردد هستی که شخصی را که برای زندگی آینده ات انتخاب کردی فرد مناسبی است؟ برنامۀ این هفته جستجو، جوانان و ازدواج می باشد. سهیلا سبحانی میهمان شاهین در این برنامه، سؤالات مختلفی را پاسخ میگوید!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 دی- 1/1...