عبادتگاههای بهائی
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:27
تاریخ: جمعه, 11 دی 1388
2010-01-01
آیا با عبادتگاههی بهائی آشنا هستید؟ آیا میدانید عبادتگاههای بهائی چگونه مکانهایی هستند و چه کسانی میتوانند وارد این عبادتگاهها شوند؟ در برنامۀ امروز "برای فردا" سنا به همراه گیسو حقیقت و پگاه پروینی این موضوع را مورد بررسی قرار میدهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 دی- 1/1...