پاسخ به سؤالات بینندگان
بخش: برای فردا
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 27 آذر 1388
2009-12-18
گیسو حقیقت ودکتر علی افنان میهمان سنا در برنامۀ  "برای فردا" هستند و به اتفاق به سؤالات بینندگان پاسخ میگویند. پرسشهایی از قبیل نشانۀ یا معجزۀ حضرت بهاءالله چیست؟ هدف کلی دیانت بهائی چیست؟ ایدئولوژی و جهان بینی دیانت بهائی چیست؟ اگر این سؤالات مدتی است که ذهن شما را هم مشغول کرده دیدن این برنامه را به شما پیشنهاد میکنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آذر- 12/18...