سالگرد میلاد حضرت باب و حضرت بهاءالله
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 27 آذر 1388
2009-12-18
منا در برنامۀ "جستجو در تاریخ" از دو میلاد پیاپی و دو روز بزرگ سخن میگوید و شرخ مختصری از تولد دو مظهر ظهور الهی را میگوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آذر- 12/18...