آزادی ادیان
بخش: جستجو
مدت: 00:12:45
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
در بخش "جستجو" شاهین و منا میزبان رضا و ویدا وطن پور هستند و دربارۀ خطابۀ حضرت عبدالبهاء در کنگرۀ انجمن آزادی ادیان که در تاریخ 24 می 1912 در شهر بستن برگذار شده بود، گفتگو میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...