دنیای بهائی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:09:18
تاریخ: جمعه, 06 آذر 1388
2009-11-27
به مناسبت سالروز صعود(درگذشت) حضرت عبدالبهاء، ایمان برنامۀ این هفته را لینکی برای آشنایی شما با شخصیت و آثار حضرت عبدالبهاء قرار میدهد و به معرفی وب سایت عالم بهائی میپردازد. آدرس به روز این تارنما را میتوانید در گزینۀ تارنماها بیابید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آذر- 11/27...